Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
(Kalite-İSG-Çevre)

✔ Çalışanlarımızın ve iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımızın kalite, çevre duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği bilinç ve farkındalıklarını sağlamayı,

✔Entegre yönetim sistemini tüm iş süreçlerimize dahil ederek, etkinliğinin takibi ve kontrolü için mekanizmalar oluşturmayı,

✔ Çalışan görüşleri ve katılımını dikkate almayı,

✔ İş kazalarını ve iş yerinden kaynaklanabilecek her türlü sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,

✔ Herhangi bir faaliyete başlamadan önce tehlike belirleme, risk değerlendirme ve risk kontrol faaliyetinin ön koşul olmasını ve bir tehlike belirlenmesi halinde de bu tehlikenin ortadan kaldırılmasından sonra çalışmanın başlamasını sağlamayı,

✔İş kazalarını ve iş yerinden kaynaklanabilecek her türlü sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,

✔ İş sağlığı ve güvenliği kültürünü teşvik etmeyi,

✔ Süreçlerimizin her yaşam döngüsü aşamasında çevre kirliliğini önleyerek çevreye saygılı üretim ve hizmet gerçekleştirmeyi,

✔Entegre yönetim sistemi amaçlarının ve politikasının oluşturulması ve uygulanması için gerekli kaynakları temin ederek, entegre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşmasını sağlamayı,

✔ Üretim hizmetlerimizi teknolojik gelişmeleri takip ederek beklenti ve taahhütlerimizin üstünde gerçekleştirmeyi,

✔ Faaliyetlerimiz kapsamında tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,

✔Entegre yönetim sistemine katkı sağlayan tüm personelimiz ve yönetim görevlilerimizin desteklenerek bu sisteminin etkinliğinin ve uygunluğunun öneminin anlatılmasını sağlamayı,

✔ Entegre yönetim sistemleri performansımızın arttırılması için sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Sertifikalarımız

uluslararası güvenilirlik!