SERMAYE YAPISI
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı 180.000.000-TL
Ödenen Sermaye Miktarı 180.000.000-TL