Background

 politikamız

Çiftay

 politikamız

ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - GYS
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ
KALİTE POLİTİKAMIZ

✔ İş kazalarını ve iş yerinden kaynaklanabilecek her türlü sağlık bozulmalarını önlemek

✔ Çalışanlarımızın bilinç ve farkındalıklarını sağlamak

✔ Çevreye saygılı üretim yapmak

✔ Üretim hizmetlerimizi beklenti ve taahhütlerimizin üstünde gerçekleştirmek

✔ Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamak

✔ Tüm faaliyetlerimizi, sürekli iyileştirme ilkemizi göz önünde tutarak gerçekleştirmek

✔ Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata ve diğer sektörel gerekliliklere uymak

uluslararası geçerlilik !

 sertifikalarımız

Şirketimiz, etkin ve entegre kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yürütmek amacıyla “Çevre Yönetimi Birimi Yeterlik Belgesi” almış ve kendi “Çevre Yönetim Birimi” ni kurmuştur.

   9001


KALİTE

   14001


ÇEVRE