Background

 FAALİYET ALANLARIMIZ

service

GÜNEŞ ENERJİSİ

EPDK tarafından Aralık ayı sonu itibariyle açıklanan Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi (fotovoltaik) gücü 937,362 MWe’dir. Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2017-2018 yılları içerisinde kurmayı planladığı toplam 148 santral ile 145,891 MWe gücünde katkı sağlayacaktır; şirketimiz oluşturacağı bu kapasite ile Türkiye’nin 2016 yılı sonundaki kurulu gücünü %15,56 oranında arttıracaktır.

Bu 148 santralin 16’sı Manisa’da, 40 tanesi İzmir’de, 14 tanesi Ankara’da ve 78 tanesi Şanlıurfa’da yer almaktadır. Bu dağılım ülkemizin her bölgesinin güneş enerjisi konusunda verimini göstermektedir.